Polityka prywatności

 

"EKONORM" Sp. Z O.O. ul. Czereśniowa 18, 44-120 Pyskowice uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1) – (dalej jako: RODO) nałożono na nas dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 W związku z powyższym przekazujemy poniżej klauzulę informacyjną zawierającą niezbędne dane dotyczące podmiotu przetwarzającego oraz praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

"EKONORM" Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 18, 44-120 Pyskowice

Tel. 32 2339320  i 601 55 01 19

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach

 • sprzedaży i dostawy zamówionego towaru;
 • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych;
 • reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru;
 • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
 • marketingowych, w szczególności celem przesyłania informacji handlowych oraz utrzymywania kontaktów handlowych z kontrahentami w tym zakresie;
 • dokonywania płatności;

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w ramach umów powierzenia są:

 • operatorzy systemów informatycznych,
 • podwykonawcy Administratora,
 • podmioty powiązane handlowo, których oferta uzupełnia ofertę + firmy partnerskie Administratora,
 •  firmy księgowe i/lub audytorskie.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

 

6. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.