Pompa

A + B + C

Pewność ruchu i efektywność pracy urządzenia zależy od wielu czynników za które odpowiedzialni są konstruktor, producent, projektant i eksploatator. Dotyczy to szczególnie doboru i zastosowania materiałów [ systemów ] eksploatacyjnych, do których zaliczyć można wszelkiego rodzaju uszczelnienia, doszczelniacze, smary, powłoki antykorozyjne itp. Od trwałości tych materiałów zależy bezpośrednio < czas życia > poszczególnych elementów, co ma wpływ niejednokrotnie na efektywność całej lini urządzeń.

Rozwój technologii pozwala na opracowanie coraz to lepszych materiałów [ systemów ] eksploatacyjnych, które znajdują zastosowanie w nowo konstruowanych urządzeniach technicznych. A w już eksploatowanych urządzeniach - wyremontowanych zgodnie z DTR - takie systemy maksymalnie obniżają możliwości awarii i przerwy w produkcji.

Trwałość i skuteczność zależy również od warunków eksploatacyjnych. Istotnym dla tych systemów jest nie tylko kontakt z określonym medium i warunki pracy, ale również ogólny stan techniczny urządzenia, w którym dany system jest zastosowany.

Tak, jak nie istnieje smar plastyczny, który zwiększy trwałość eksploatacyjną łożyska tocznego osadzonego luźno w „wybitym” gnieździe łożyskowym, tak nie istnieje uszczelnienie, które zapewni szczelność współpracując ze skorodowaną, wypracowaną, odkształconą tuleją dławicową, bądź nie osiowym „bijącym” wałem, czy trzpieniem zaworu. Wzajemne oddziaływanie: materiał eksploatacyjny - element maszyny - materiał eksploatacyjny [ istotnie różne nawet dla maszyn tego samego typu ] powodują, że z punktu widzenia trwałości i niezawodności eksploatacyjnej bardzo istotnym staje się kryterium przepływu informacji. Chodzi tu o „zachowanie się” materiału eksploatacyjnego [ systemów ] podczas jego pracy, zarówno na etapie od producenta do użytkownika, jak i od użytkownika do producenta.

Jednym z przykładów realizacji takiego przepływu informacji w przypadku nowych [ prototypowych ] urządzeń, jest działanie zwane badaniami laboratoryjnymi, polegające na zbieraniu przez konstruktorów i producentów informacji o zachowaniu wybranego przez nich materiału [ systemu ] podczas testów. Badania te są czasowo relatywnie krótkie i przez co nierzetelne. Druga to informacje zdobywane w praktyce, które mogą fundamentalnie ulepszyć konstrukcję i funkcjonalność urządzenia.

Dlatego już od 1980 roku przyjęliśmy koncepcję o stworzeniu swoistej bazy danych, która posiada nie tylko dane o własnościach i właściwościach materiałów [ systemów ], ale również informacje o zachowaniu się ich podczas pracy w konkretnych warunkach eksploatacji w długim okresie czasu.

Taki system utworzenia < banku informacji > stanowi znakomite NARZĘDZIE DOBORU przez użytkowników optymalnych materiałów [ systemów ] eksploatacyjnych do dowolnych warunków działania w różnych gałęziach przemysłu !


[ Wypędzamy diabła z techniki ] ®

Bez postępu technicznego nie ma postępu ekonomicznego!!