DANE FIRMY 

NIP:

631 - 011 - 08 - 03

Regon:

270193857

Nr rejestru:Sąd rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru sądowego

Nr KRS:0000117118Kapitał
zakładowy:


250.000,00 PLN


Nr rachunku:ING Bank Śląski S.A. Oddział w Katowicach
84 1050 1214 1000 0007 0006 3019